Košík

Press

Mé fotografie najdete také v knize Andalusian Horses a The History Of The P.R.E. Andalusian Horse, Cyklistické maso v České kotlině, dále publikuji v MF Dnes, časopisech 100+1, Psí kusy, Svět psů, Psí sporty, Koně & hříbata, Fauna, vodácký magazín HYDRO, klubový časopis Siberian Husky Klub ČR, časopis Devítka, iDNES.cz.

My photo can also be found in the book of Andalusian Horses and The History Of The PRE Andalusian Horse, Cyklistické maso v České kotlině, then I publish in a newspaper MF Dnes, magazine 100 + 1, Psí kusy, Svět psů, Psí sporty, Koně & hříbata, Fauna, magazine HYDRO, club magazine Siberian Husky Club Czech Republic, magazine Devítka, iDNES.cz.

neděle 2. listopad 2014